Hľadaj, pátraj
 

Nájdi správnu cestu!

„Už ste to počuli?“ vyhŕkla Deny, ktorá práve dobehla sotva lapajúc dych.
„Čo sme mali počuť?“ opýtala sa Barby svojej kamarátky. Aj Tom zdvihol hlavu od učebnice a obrátil sa k nám.
„Pri Bratislave sa stratil v lese chlapec a nikto ho doteraz nenašiel!“ rozrušeným hlasom volala Deny a pritom rozhorčene gestikulovala rukami. „A to už mal desať rokov – skoro ako my!“

» POKRAČOVAŤ

Domov
Stredisko Korešpondenčných Kurzov
Klub Prieskumník-Pathfinder
Hľadaj, pátraj © 2014 je stránka Klubu Prieskumník-Pathfinder, Cablkova 3, 821 04 Bratislava.
V prípade otázok alebo nefungovania prihlásenia kontaktuj Pátračku Janku, ktorá Ti určite poradí na janka@pathfinder.sk.