Hľadaj, pátraj
 

Tvoj najlepší priateľ

To bola super bojovka! S naším oddielom pathfindrov sme sa vybrali na noc do lesa. Samozrejme, že nikto nesmel mať so sebou baterku. Len Ken, náš vedúci, mal jednu pri sebe – pre nevyhnutný prípad. Naše oči si veľmi rýchlo zvykli na tmu.

» POKRAČOVAŤ

Domov
Stredisko Korešpondenčných Kurzov
Klub Prieskumník-Pathfinder
Hľadaj, pátraj © 2014 je stránka Klubu Prieskumník-Pathfinder, Cablkova 3, 821 04 Bratislava.
V prípade otázok alebo nefungovania prihlásenia kontaktuj Pátračku Janku, ktorá Ti určite poradí na janka@pathfinder.sk.