Hľadaj, pátraj
 

Nad priepasťou

Bol krásny deň. Z modrej oblohy žiarilo slnko. Jesenný vietor víril všade dookola pestrofarebné listy stromov.

» POKRAČOVAŤ

Domov
Stredisko Korešpondenčných Kurzov
Klub Prieskumník-Pathfinder
Hľadaj, pátraj © 2014 je stránka Klubu Prieskumník-Pathfinder, Cablkova 3, 821 04 Bratislava.
V prípade otázok alebo nefungovania prihlásenia kontaktuj Pátračku Janku, ktorá Ti určite poradí na janka@pathfinder.sk.