Hľadaj, pátraj
 

Už nikdy nemrznúť!

„Bŕŕŕ, to je ale zima!“ Paľo sa triasol na celom tele. Pery mal úplne modré. „A to mám na sebe hrubý sveter! Prečo musíme v takom príšernom počasí trčať cez prestávky na školskom dvore? Vnútri je predsa oveľa príjemnejšie. Nie je ti, Dandy, tiež zima?“

» POKRAČOVAŤ

Domov
Stredisko Korešpondenčných Kurzov
Klub Prieskumník-Pathfinder
Hľadaj, pátraj © 2014 je stránka Klubu Prieskumník-Pathfinder, Cablkova 3, 821 04 Bratislava.
V prípade otázok alebo nefungovania prihlásenia kontaktuj Pátračku Janku, ktorá Ti určite poradí na janka@pathfinder.sk.