Hľadaj, pátraj
 

SOS – niekto ťa počuje!

Táto lekcia je chránená heslom. Ak ju chceš zobraziť, vlož heslo:


Domov
Stredisko Korešpondenčných Kurzov
Klub Prieskumník-Pathfinder
Hľadaj, pátraj je stránka Strediska Korešpondenčných Kurzov a Klubu Prieskumník-Pathfinder © 2014
Cablkova 3, 821 04 Bratislava, tel. 02/4341 5502, kurzy@skskk.sk