Hľadaj, pátraj
 

SOS – niekto ťa počuje!

„Čo to máš na opasku, Barby?“ chcel vedieť Tom.
„Šnúrku, ktorú som si uplietla na schôdzke pathfindrov.“ Barby ju vytiahla z vrecka, aby si ju Tom mohol pozrieť, keď je taký zvedavý. Na konci visela malá píšťalka…

» POKRAČOVAŤ

Domov
Stredisko Korešpondenčných Kurzov
Klub Prieskumník-Pathfinder
Hľadaj, pátraj © 2014 je stránka Klubu Prieskumník-Pathfinder, Cablkova 3, 821 04 Bratislava.
V prípade otázok alebo nefungovania prihlásenia kontaktuj Pátračku Janku, ktorá Ti určite poradí na janka@pathfinder.sk.